Vacciner

Coronavaccination:

Alle borgere vil blive indkaldt via e-Boks eller pr brev, når det er deres tur. Vi har  aktuelt ikke mulighed for at henvise til vaccinen.

Vaccination mod lungebetændelse:

Pneumokokvaccinen er kommet og vi vaccinerer patienter over 65 år og nedenstående grupper:       

Vaccinen er gratis for målgruppen. Ring eller skriv til klinikken for får at få tid hertil.

A) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
d) Personer med liquorlækage.
e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
f) Personer med Cochlear implantation.
g) Personer med stamcelletransplantation.
h) Personer med organtransplantation.

B) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
b) Personer med hjerteinsufficiens.
c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
g) Personer med nefrotisk syndrom.
h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

C) Personer, der bor på plejehjem eller i plejebolig

Influenzavaccination:

Indtil 14.1.21 ( 28.2.21 for 2. og 3. trimesters gravide) vaccinerer vi mod influenza. Du kan booke tid til dette.pr telefon kl 9.30 – 12. . Den er gratis for alle over 65 år samt for personer uden 65 år med følgende kroniske sygdomme (se neden for).

 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller 2
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering, medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds og plejesektoren