Personale

Sekretær Jeanne Ekstrøm

Social og sundhedsassistent Ulla Andersen

Sygeplejerske Guri Sehested