Aktuelt

Aktuelt i klinikken

Velkommen til alle.

Vi er en nystartet klinik, der den 1. marts 2018 åbnede i ny-istandsatte lokaler på ”læge-gangen” i Rødovre Centrum.

Vi er 3 yngre praktiserende læger, der har overtaget og sammenlagt 3 tidligere solo-praksis efter 3 praktiserende læger (Hans Moltke, Allan Moos og Henrik Steen Nielsen), der har valgt enten at gå på pension eller at drosle ned.

Vi har tre ansatte; Guri (sygeplejerske), Ulla (social- og sundhedsassistent) og Jeanne (sekretær) , derudover har vi 2 yngre læge-kollegaer, der er under videre uddannelse i deres læge-liv og sidst.  Vi har ansat læge Henrik Steen Nielsen til at vikariere/hjælpe os godt i gang; han er i klinikken mandag og tirsdag. Derudover så er læge Sahar Moradizadeh ansat som vikar 1-2 dage pr uge.

Vi håber, I vil hjælpe os godt i gang og vi glæder os til at få et godt samarbejde med jer alle i mange år fremover.

Venlig hilsen,

Familielægerne i Rødovre:

Jannie Broberg, Anja Petersen og Eva Ringgård Bak.

 

Tidsbestilling bedes foretaget via hjemmesiden eller telefonisk og ikke ved fremmøde i klinikken. Er der brug for en akut konsultation/tid samme dag, da kontakt klinikken pr. telefon mhp tidsbestilling.

Oplysninger om klinikken findes også på www.sundhed.dk.

Lukket for tilgang af patienter.